DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Sovélo
Pastorijstraat 24
8700 Tielt
E-mail: fietsen@sovelo.be
BTW BE 0825.317.768
RPR Brugge

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door de intellectuele rechten en behoren toe aan Sovélo of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Sovélo levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de versterkte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Sovélo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Sovélo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze site.
De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sovélo geeft geen garanties voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sovélo kan in geen geval tegenoaver wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Sovélo verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

VOORWAARDEN RETOURNEREN

Wij garanderen altijd de beste kwaliteit. Desalniettemin is het mogelijk bestelde artikelen te retourneren. Als klant beschik je over een herroepingsrecht dat je toelaat om je aankoop binnen de 14 dagen na ontvangst van het gekochte goed te herroepen zonder opgave van redenen en zonder bijkomende kosten, behalve de directe kosten van het terugzenden van de betrokken goederen. Ten laatste 14 dagen na de herroeping dien je ons de betrokken goederen te retourneren. Daarvoor kan je het retourformulier gebruiken dat je hier kan downloaden. Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen in ons magazijn, of nadat je ons het bewijs van de terugzending van de goederen hebt bezorgd, vergoeden wij jou voor alle ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten. Wij doen dit door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door jou werd gebruikt bij de betaling van de bestelling.

Graag vestigen we nog jouw aandacht op het volgende:

Goederen die retour worden gestuurd dienen onbeschadigd en compleet aangeleverd te worden.

Indien de geretourneerde goederen beschadigd zijn, kan Sovélo een schadevergoeding eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade.

Indien er meer schade werd toegebracht aan de verpakking dan nodig is om het pakket te openen (dat wil zeggen dat handelingen werden gesteld die verder gaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de betrokken goederen vast te stellen), kan Sovélo een schadevergoeding eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor de levering van goederen die volgens specificaties van de klant werden vervaardigd.

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.